Persondata/GDPR

Til dig som kunde ved Ålbæk Bed and Breakfast

 

Behandling af dine persondata

Disse oplysninger gælder for din kontakt til Ålbæk Bed and Breakfast og det eventuelle ophold, som du har i anledning af din kontakt til os.

Ålbæk Bed and Breakfast er dataansvarlig for dine persondata, som vi bliver i besiddelse af i forbindelse med kontakten og opholdet.

Vi sørger for, at dine persondata bliver behandlet i overensstemmelse med de regler, der gælder i f.eks. persondataforordningen og persondataloven.

Når du henvender dig
Din henvendelse og de persondata, som du giver os, bruges til at kommunikere med dig om et konkret ophold hos os, til at administrere opholdet, din betaling og vores regnskab.

Behandling og sletning
Ålbæk Bed and Breakfast videregiver ikke dine persondata til andre.

Vi sletter dine persondata således:

 • Henvendelser på mail, via hjemmesiden, sms eller telefon slettes når opholdet er betalt og senest i januar måned efter betaling.
 • Din faktura gemmes i indeværende år + 5 år til brug for regnskab mv., hvorefter de destrueres/slettes

Dine persondata bliver ikke brugt til at lave automatiske profiler eller afgørelser.

Vores Facebook side
Ålbæk Bed and Breakfast har en Facebook side, som vi bruger til markedsføring.
Du er velkommen til at skrive på siden. Vi opfordrer til, at du kun angiver persondata om dig selv, når du skriver på siden.

Vores gæstebog
Ålbæk Bed and Breakfast har en gæstebog. Vi opfordrer til, at du kun angiver persondata om dig selv, når du skriver i bogen.

Dine rettigheder
Du har rettigheder, som du kan få opfyldt efter anmodning. Henvend dig skriftligt på mail eller via formularen på hjemmesiden, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.

 1. Indsigt
  Du kan anmode om indsigt i dine persondata. Hvis du gør det, vil du blive informeret om hvilke persondata vi har om dig.
 2. Korrektion
  Du har ret til at få rettet persondata om dig, som er ukorrekte.
 3. Sletning
  Du har ret til at få slettet personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet med at opbevare dem, eller hvis de behandles ulovligt.
 4. Begrænsning
  Du har ret til at få begrænset behandlingen af personoplysninger til det nødvendige
 5. Indsigelse
  Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine persondata, hvis du:
  – mener, at data behandles ulovligt
  – har personlige grunde, der gør, at du ønsker at persondata ikke behandles og disse grunde vejer tungere end Ålbæk Bed and Breakfasts formål med databehandlingen
 6. Mulighed
  for at klage til datatilsynet Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Ålbæk Bed and Breakfast behandler dine persondata ulovligt.

Hvorfor nu denne information?
Denne information indeholder oplysninger, som Ålbæk Bed and Breakfast er forpligtet til at give sine kunder på baggrund af reglerne i persondataforordningen.
Der henvises til reglerne i persondataforordningen:

 • Artikel 13, hvor der står, at vi skal give informationen
 • Artikel 6b og 6f, hvor der står, at vi må behandle dine persondata
 • Kapitel 3, hvor dine rettigheder fremgår

Vores kontaktoplysninger:
Ålbæk Bed and Breakfast
Hirtshalsvej 524
9982 Ålbæk
www.aaelbaekbb.dk
info@aalbaekbb.dk
Lotte: +45 28408146
Kurt: +45 40978264

Denne beskrivelse er sidst revideret 28. oktober 2018.

GDPR